Chi tiết bài viết - Xã Gio An - Gio LinhHội đồng nhân dân xã Gio An triễn khai kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ), diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14/7/2023.