Chi tiết bài viết - Xã Gio An - Gio LinhChiều ngày 30/5/2023 UBND xã Gio An đã tổ chức thành công hội nghị sơ kết vụ đông xuân 2022-2023, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu và các tháng cuối năm 2023.

Về dự hội nghị về phía huyện có ông Nguyễn Văn Thức Phó trưởng phòng Nông nghiệp và các đồng chí chuyên viên phòng Nông nghiệp huyện Gio Linh.

Về phía xã có: Ông Hồ Xuân Hải, Bí thư đảng uỷ, chủ tịch HĐND xã và các đ/c trong ban chấp hành Đảng bộ

 Ông Nguyễn Văn Song, Phó bí thư đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã và các đ/c thành viên UBND xã

Ông Nguyễn Văn Hùng, CHủ tịch UBMTTQVN xã và các đ/c trưởng các đoàn thể xã

Các đ/c Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và các tập thể, các nhân được khen thưởng.

                                                                                                                                                                      VH-XH