Chi tiết bài viết - Xã Gio An - Gio Linh


Đồng chí Bí thư đảng uỷ phát biểu trước Hội nghị


Thực hiện kế hoạch số 85-KH/HU ngày 10/3/2023 của Huyện uỷ Gio Linh về việc tổ chức Hội Nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 .