Chi tiết bài viết - Xã Gio An - Gio Linh

140 suất cơm miễn phí cho bệnh tại Trung tâm y tế Gio Linh

Kinh phí để thực hiện bữa cơm được Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ xã Gio An vận động từ cán bộ, hội viên, tình nguyện trên địa bàn và các nhà hảo tâm để nấu cơm trao cho các bệnh nhân. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm trợ giúp các đối tượng khó khăn có những bửa cơm đầm ấm, trợ giúp họ có thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống./.Kinh phí để thực hiện bữa cơm được Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ xã Gio An vận động từ cán bộ, hội viên, tình nguyện trên địa bàn và các nhà hảo tâm để nấu cơm trao cho các bệnh nhân. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm trợ giúp các đối tượng khó khăn có những bửa cơm đầm ấm, trợ giúp họ có thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống./.